Om oss

Företagsidé och målsättning

Företaget grundades 2012 och trots sin ringa verksamhetsålder finns det inom organisationen lång gedigen erfarenhet och kompetens inom området lokalvård och andra servicetjänster.


Företagets VD Mauricio Grandon har mer än 10-ars erfarenhet från motsvarande ledande befattningar inom service-och städorganisationer.


Vår affärsidé kan kortfattat uttryckas på följande satt:


"Grandons Service AB ska erbjuda sina kunder alla former av tjänster inom lokalvård och andra närliggande servicetjänster med konkurrenskraftiga priser, hög kvalitet och med ett stort mått av flexibilitet och tillgänglighet."


VI ÄR  MEDVETNA OM DINA BEHOV

VÅR  MÅLSÄTNING

Var målsättning är att alltid vara förutseende när det galler att mota våra kunders krav och behov och anpassa vara servicekoncept efter de förutsättningar som galler for varje enskilt uppdrag.


Allt detta for att vara kunder ska kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet och låter oss ta hand om de delarna vi anser oss bäst kunna bistå med.


Givetvis kommer detta att ha en positiv inverkan for var verksamhet da vi genom en hög servicegrad och nöjda kunder ska par en trygg och saker arbetsmiljö for vara medarbetare.


Grandons Service AB kommer ständigt att verka for en trygg och utvecklande miljö for våra medarbetare samtidigt som vi bidra till deras möjligheter att utvecklas i en positiv anda.


Vår verksamhet ska alltid präglas av en stor öppenhet med korta och snabba beslutsvägar, vilket vi av erfarenhet vet är till fördel såväl kunder som anställda.

VÅRA KUNDER

Grandons Service AB.

Kronborgsgränd 2, 164 46 Kista | info@grandons.se | +46 8-756 14 90 | +46 70-738 2075

Design By Rex DatorService