Tjänster

VAD VI GÖR

Alla uppdrag anpassas efter kundernas specifika krav och behov och ska givetvis kvalitetssäkras oavsett dess storlek och omfattning.


Under 2013 intensifierades vårt interna arbete med ett miljöledningssystem och våren 2014 kunde vi börja arbeta i överstämmelse med

ISO 14001


Verksamhetsåret skulle också innebära kvalitetssäkring för varje enskilt uppdrag.

Här startade vårt arbete med den Nordiska Standarden INSTA 8OO (SS 62 73 01) som anpassades efter vårt servicekoncept.

  • Regelmässig /daglig städning
  • Storstädningsuppdrag
  • Flyttstädning och Byggstädning
  • Hemstädning
  • Alla former av golvvård
  • Tvätt av textila golv
  • Fönsterputs

I enlighet med vår strävan att arbeta med effektiva, rationella men ändå miljöanpassade städmetoder kommer vi att fortsätta med att utveckla metoder där vi reducerar användningen av rengöringsmedel och kemikalier.


I samarbete med såväl extern hjälp som stöd våra leverantörer skall all personal knuten till vårt företag ges möjligheter till anpassad grund och vidareutbildning.

VÅRA KUNDER

Grandons Service AB.

Kronborgsgränd 2, 164 46 Kista | info@grandons.se | +46 8-756 14 90 | +46 70-738 2075

Design By Rex DatorService